Om buddhism

Dhamma – Buddhas lära

Den historiske Buddha föddes för ca 2600 år sedan i ett litet kungadöme (Kosala) i norra Indien mot gränsen till Nepal. Hans namn var prins Siddhartha Gautama av Sakyaklanen. Trots att han växte upp med all materiell rikedom, som han kunde önska, kände han sig så småningom inte lugn och fridfull i sinnet. 

Han insåg att han måste lämna sin skyddade tillvaro i palatset och gå ut i världen för att ta reda på vad meningen med livet egentligen är. Så en natt när alla sov lämnade han hemmet och började sin vandring som andlig sökare. Efter flera års studier bemästrade han olika meditationsmetoder och asketiska övningar, som lärdes ut på den tiden, men insåg att de inte ledde till den djupa insikt och förståelse han sökte. 

Vid den här tiden befann sig prins Siddhartha i byn Uruvela, som numera heter Bodh Gaya i staten Bihar. Han satte sig under ett stort träd för att meditera. Han satt där hela natten och när morgonstjärnan steg i gryningen nådde han uppvaknandet, Nibbana (Nirvana), insikten om tingens rätta natur och blev en så kallad Buddha. Buddha är egentligen en titel som betyder Den uppvaknade. 

Buddha Siddhartha Gautama gör inte anspråk på att ha fått inspiration eller uppdrag från någon högre makt eller gud. Han såg sin visdom som helt och hållet mänsklig och möjlig för alla människor att nå. Det är visserligen inte en lätt sak att nå människans högsta potential, men det är inte omöjligt. Vid sitt uppvaknande var Buddha 35 år och han spenderade sina återstående 45 år i livet med att vandra omkring på norra Indiens slätter och undervisa om sin lära, som han kallade Dhamma. Många män och kvinnor följde honom och blev ordinerade som munkar och nunnor i Sanghan, som den buddhistiska församlingen kallas. 

Buddhismens grundläggande världsbild går ut på att alla varelser och företeelser i universum hör ihop och är ömsesidigt beroende av varandra. Buddha talade ofta om naturen, hur den ger människan allt hon lever av. Han och hans munkar bodde ofta under bar himmel i olika trädgårdar som hans beundrare har ställt till förfogande. Han var speciellt förtjust i träd. ”Här finns träd och träds rötter, här kan vi meditera….” sa han ofta när han och några munkar var på vandring. Enligt berättelserna så föddes och dog han också under olika träd.

Genom meditation är det möjligt att vända uppmärksamheten inåt mot den egna kroppen och sinnet och iaktta vad som verkligen händer där. Det är detta som leder till insikt om livet. Buddhismen är en religion där praktisk psykologi och filosofi intar en stor plats. I de buddhistiska skrifterna kartläggs det mänskliga medvetandet på ett detaljerat och tidlöst sätt, som är användbart även i vår tid. De moderna ”mindfulness-terapierna” kommer ursprungligen från buddhismen. Efter Buddhas död spreds läran ut över hela Asien. Den påverkades av de kulturer den kom till och delades upp i olika riktningar.

Theravada – de äldres väg – finns i nuvarande Sri Lanka, Thailand, Burma, Laos och Kambodja. 

Mahayana – den stora farkosten – innefattar bl.a. Zen i Japan, Chan i Kina, Rena Landets buddhism samt 

Vajrayana – en gren av Mahayana som utvecklades huvudsakligen i Tibet och Mongoliet.

I ursprungslandet Indien utplånades buddhismen nästan helt på 1200-talet på grund av muslimska invasioner. Men den har återuppstått i liten skala under 1900-talet genom doktor Ambedkars väckelserörelse för kastlösa, som genom att konvertera till buddhismen kan undslippa det hinduiska kastsystemet. 

Theravadabuddhismen har också återuppstått i Indien genom bland annat Mahabodhi Societys mission och upprustande av buddhistiska heliga platser. Även S N Goenka, en lärare från Burma, har etablerat många center i Indien. På grund av Kinas invasion av Tibet kom många tibetanska flyktingar, inklusive Dalai Lama och andra ansedda lamor till Indien. Detta bidrog till att tibetansk buddhism har spritts från Indien till Europa, Amerika och andra världsdelar.

Till västerlandet kom buddhismen först under det sena 1800-talet, men det var inte förrän mot slutet av 1900-talet som buddhismen blev allmänt känd och även praktiserad i väst.

Buddhismen har påverkats av de kulturer den kom till och kan därför, i alla fall på ytan, ha mycket olika utformningar. Det finns dock många gemensamma läror i alla buddhistiska traditioner. De mest centrala är de tre juvelerna, de etiska träningsreglerna, de fyra ädla sanningarna och den ädla åttafaldiga vägen.